Het belang van onderhoud

Uw cv-ketel is het belangrijkste apparaat in huis en dat verdient het juiste onderhoud.Naast dat sommige verzekeringen het min of meer verplichten, geeft een vervuilde cv-ketel ook een lager rendement. Dit kan oplopen tot 10% en het verhoogt aanzienlijk de kans op storingen.

Hieronder, op een rijtje waarom onderhoud belangrijk is.

 • verminderd de kans op storingen.
 • cv-ketel gaat langer mee.
 • geeft een hoger rendement.
 • verlaagd de uitstoot van CO2.
 • gegarandeerd maximaal comfort van de CV ketel

Onderhoud kan van belang zijn om aanspraak te kunnen maken op uw brandverzekering.

Werkschema jaarlijks onderhoud

 • reiniging van de warmtewisselaar, condensbak en afvoer.
 • visuele controle van interne onderdelen.
 • controle van de rookgasafvoer en luchttoevoer.
 • controle van een juiste verbranding van het toestel.
 • meting en aftellen van de CO en CO2 waarde bij HR cv-ketels
 • controle van de gasdichtheid.
 • indien nodig afstellen van de gasdruk
 • controle van het watercircuit.
 • indien nodig bijvullen en ontluchten van de cv-ketel.
 • controle van het expansievat.

Voorwaarden

CONTRACT
 • Jaarlijkse onderhoudsbeurt/service van de cv-ketel.
 • Alle optredende storingen worden binnen 24 uur verholpen zonder berekening van voorrijkosten en arbeidsloon bij het service- en all-in contract.
 • Vervanging van onderdelen in en aan de cv-ketel worden door ons in rekening gebracht, geen arbeidsloon.
 • Werkzaamheden aan de cv-installatie buiten de cv-ketel vallen niet in het servicecontract maar worden uiteraard door ons uitgevoerd.
 • Storingen veroorzaakt door derden vallen niet in het servicecontract. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld geen gas bij de cv-ketel en/of te lage waterdruk in de cv-installatie.
VOORWAARDEN
 • Een servicecontract gaat in na ontvangst van het abonnementsgeld en wordt per jaar berekend.
 • Herbo Service maakt met iedere bewoner een afspraak voor de onderhoud van de cv-ketel. Het abonnement geldt voor de tijd van twaalf maanden. Het abonnement wordt er telkens stilzwijgend voor de duur van twaalf maanden verlengd indien niet door één van beide partijen uiterlijk één maand voor het eindigen van het contract schriftelijk is opgezegd.
 • Iedere bewoner gaat individueel een contract aan met Herbo Service.

Abonnementstarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het door V.N.I. of van overheidswege vastgestelde percentage.

Contractvormen

Tarieven

bosch 100 vaillant 100 nefit 100 intergas 100 remeha 100
© 2013 Herbo Service | Ontwerp en techniek door AlexIT